18/7-96

 

Og

 

Stampende kaffeænder pløjer samvittighedsfuldt.

Solsorten visker uret rent for svikmøller.

Lykkeligt, ladt, højt.

 

Tøjdyret kvækker af Hans’ mågefælde.

Grødskeen leger kispus med blækspruttens pels.

Mor laver Benny en blåbærtærte!

 

Udviklingshæmmede pattegrise kæmper om sfærens gunst.

Vejrlige kaldefugle udtynder spiralens lugt.

Autonomt, benægtende, frelst.

 

Halvklamme klabaudermænd slår på vinkeljernets pinlighed.

Tidsfølsomme bombemænd kalder på verdens vrede.

Afstumpet, kortlemmet, sprængt.

 

Bjørnen græder over spildte bær.                      /JR